Susdevalues

UK flag

SUSDEVALUES nedir?

SUSDEVALUES, Erasmus+ tarafından finanse edilen bir proje olarak, yaşlılar ile gençler, göçmen ile yerel halk arasında ki iletişim eksikliği hakkında derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

SUSDEVALUES, yetişkinler, yaşlılar, gençler, göçmenler ve yerel halk arasında temel ortak değerlere ilham kaynağı olabilecek kılavuzlar oluşturarak yetişkin organizasyonlardaki öğretmenleri destekleyecektir.

SUSDEVALUES’un amacı Özgürlük, Güvenlik, Dayanışma, Uyum, Estetik, Hoşgörü, Misafirperverlik, Yardımseverlik ve Farklılıklara Saygı gibi Avrupa’da ki bazı temel insani değerlerin,özellikle konsorsiyum ülkelerinde ki (Avusturya, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Letonya, Türkiye hedef grup ve aile üyelerinin kişisel ve/veya mesleki gelişimlerinin yeniden değerlendirilmesini sağlamaktır.

SUSDEVALUES projesinin öncelikli hedef grupları şunlardır:

Projenin amaçlanan hedefleri:

SUSDEVALUES Projesi Hakkında;

image02.jpg
Diseño sin título - 2023-04-28T130545.828
4

PROJE

SUSDEVALUES size neler sunabilir?

ABOUT US

SUSDEVALUES, Erasmus+ tarafından finanse edilmektedir ve konsorsiyum Avrupa’nın dört bir yanından altı özel ortak kuruluştan oluşmaktadır.

PIC

Grobina Yetişkin Eğitim Merkezi (PIC) 1996 yılında kurulmuştur. Merkez, yetişkinlere yönelik yaygın eğitim kursları, seminerler ve proje uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmaktadır.

EURASIA

AVRASYA Yenilikçi Toplum Derneği, yaş, cinsiyet, milliyet, renk, din, görüş ve bakış açısı farkı gözetmeksizin insanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

VAEV

Vienna Association of Education Volunteers (VAEV), araştırma yaparak, projelere katılarak ve yenilikçiliği teşvik ederek eğitim ve öğrenim süreçlerini iyileştirmek için sürdürülebilir çözümler geliştirmeye kendini adamış tutkulu savunuculardan tarafından kurulmuş, Viyana, Avusturya merkezli bir sivil toplum kuruluşudur.

INDEPCIE

INDEPCIE (Institute for the Personal Development, Entrepreneurship, Coaching and Emotional Intelligence) 2018 yılında kurulmuş, davranışsal eğitim ve insan performansının geliştirilmesine odaklanan bir eğitim şirketidir.

TATICS

TATICS, temel olarak aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren bir şirkettir:
1) Eğitim ve öğretim;
2) Pazarlama ve iletişim;
3) Avrupa projeleri.

SYNTHESIS

SYNTHESIS Araştırma ve Eğitim Merkezi, sosyal etkisi olan araştırma ve eğitim projeleri tasarlayan ve uygulayan öncü bir kuruluştur. SYNTHESIS, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanında Kıbrıs’ın lideridir..

HABERLER

Projeyle ilgili tüm bilgileri buradan takip edebilirsiniz.

INTERACTIVE

SUSDEVALUES Online Family Memories Album

Interactive Family Memories Album

Personas Sonrientes

This online album will provide family members basic and also family values that will be beneficial for themselves and the
society.

This album will be available in all 7 languages and will be open for registration in mid 2024.

Contact the team for further information

50 yaş ve üzeri yetişkinler
Yetişkin kuruluşlarının öğrencileri
Yetişkin kuruluşlarının yöneticileri, personeli, üyeleri, çalışanları
Göçmenler ve yerel halk
Yaşlılar ve gençler
Eski paydaşların aile üyeleri
Temel ve ortak değerleri keşfederek ve yeniden değerlendirerek toplumun sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak.
İzole edilmiş insanların ve yerel halkın birbirlerini daha iyi anlamalarına ve Avrupa’da geleceğin toplumunun değerlerini inşa etmelerine nasıl yardımcı olunabileceğine odaklanmak.
Yetişkinler için sosyal ve kültürlerarası yetkinliklerin, demokratik yaşama katılım yoluyla eleştirel düşünmenin, sosyal ve sivil katılımın geliştirilmesini teşvik etmek.
Yeni nesil ile eski nesil arasındaki kuşaklar arasındaki farklılığın azaltılmasına katkıda bulunmak.
Çevrimiçi uygulama kullanımı ve uzaktan iletişim için diğer araçlar gibi yeni taleplere katkıda bulunmak ve
Covid-19 dönemi nedeniyle dezavantajlı gruplara eğitim sağlamak.
Kapsayıcı eğitimi teşvik etmek ve hedef grubun ortak değerlerini desteklemek.
Hedef kitlenin psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kendilerine ve topluma faydalı olacak temel ve ailevi değerleri edinmelerini sağlamak.
Farklılıkların kabulünü sağlamak ve önyargı, ayrımcılık, dışlama, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, çatışmalar, hayal kırıklıkları ve değişimleri ortadan kaldırmak.
Hedef grubun kişisel, sosyal, kültürel ve iletişimsel becerilerini birbirinden öğrenme, bilgi aktarımı, iyi uygulama ve deneyim alışverişi ile geliştirmek.
Proje başlığı: Toplumun sürdürülebilir kalkınması için toplum değerlerinin yeniden belirlenmesi
Proje Akronimi: SUSDEVALUES
Proje numarası: KA220-ADU-49369AE5
Başlangıç tarihi: 1 Ekim 2022
Bitiş tarihi: 30 Eylül 2024

PIC

Grobina Yetişkin Eğitim Merkezi (PIC) 1996 yılında kurulmuştur. Merkez, yetişkinlere yönelik yaygın eğitim kursları, seminerler ve proje uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmaktadır. Grobina Yetişkin Eğitim Merkezi’nin amacı toplumun tüm katmanlarına nitelikli yetişkin eğitimi sağlamak, 21. yüzyılın ve e-öğrenmenin ihtiyaçlarını vurgulayarak yetişkin eğitiminin içeriğini geliştirmek, yetişkin eğitim programları oluşturmak, okulu erken bırakanların sayısını azaltmak, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinleri teşvik etmek, hayat boyu öğrenme programlarına kaydolmak, yetişkinleri yeniden kalifiye olmaya ve yeni bir meslek edinmeye teşvik etmek, Avrupa iş piyasasının gerekliliklerine uygun olarak mevcut eğitim programlarını iyileştirmek ve yeni yetişkin eğitimi programları geliştirmek, ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek, geleneksel olmayan ve yenilikçi çalışma programları geliştirmek (nesiller arası kurslar ve işbirlikçi öğrenme kursları), ülkedeki yetişkin eğitimi veri tabanını oluşturmak ve sürdürmek.

EURASIA

AVRASYA Yenilikçi Toplum Derneği, yaş, cinsiyet, milliyet, renk, din, görüş ve bakış açısı farkı gözetmeksizin insanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Derneğimiz, farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getirmeyi amaçladığından, farklı geçmişlere sahip insanlardan oluşan 100’den fazla gönüllü üyeye sahiptir. Üyelerimizin üçte biri yönetim, klinik psikoloji, finans, ICT ve STEM alanında, lisans ve 5’i doktora derecesine sahiptir.

VAEV

Viyana Eğitim Gönüllüleri Derneği (VAEV), araştırma yaparak, projelere katılarak ve yenilikçiliği teşvik ederek eğitim ve öğrenim süreçlerini iyileştirmek için sürdürülebilir çözümler geliştirmeye kendini adamış tutkulu savunuculardan tarafından kurulmuş, Viyana, Avusturya merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. VAEV, sınır ötesi işbirliğinin sürekli etkileşimi yoluyla, insanları güçlendirmek, politika değişikliği için savunuculuk yapmak ve en savunmasız gruplar için kaliteli eğitim ve öğrenme fırsatlarına erişimi ilerletmek ve güçlendirmek için toplum temelli faaliyetler şeklinde programlar geliştirmekte ve sunmaktadır.

INDEPCIE

INDEPCIE (Institute for the Personal Development, Entrepreneurship, Coaching and Emotional Intelligence) 2018 yılında kurulmuş, davranışsal eğitim ve insan performansının geliştirilmesine odaklanan bir eğitim şirketidir. Şirket, koçluk, Duygusal Zeka, sosyal beceriler ve Nöro Linguistik Programlama (NLP) alanlarında teknikler ve stratejiler geliştirerek hem kişisel hem de profesyonel alanlarda sonuçlarını artırmak amacıyla müşterilerle birlikte çalışmaktadır.

TATICS

TATICS, temel olarak aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren bir şirkettir:
1) Eğitim ve öğretim;
2) Pazarlama ve iletişim;
3) Avrupa projeleri.
TATICS, özellikle eğitim, pazarlama ve iletişim alanlarında yeni çözümlerin denenmesi için yeni teknolojiler ve yeni medya yaklaşımları alanında bilgi birikimi ve uzmanlığa sahiptir. Tatics, stratejik planlamadan çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlamaya, iletişimden tasarım ve web tasarımına, mesleki eğitimden Avrupa planlamasına, uluslararasılaşma araçlarından bölgesel pazarlamaya kadar çeşitli hizmetler aracılığıyla şirketler, kurumlar ve insanlar için gelişim ve büyüme için etkili araçlar tasarlar. Tatics, ön analizden geliştirme projesine, planlamadan uygulamaya ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesine kadar uzanan eksiksiz ve kişiselleştirilmiş bir danışmanlık hizmetini garanti ederek yenilikçi çözümler önermektedir.

SYNTHESIS

SYNTHESIS Araştırma ve Eğitim Merkezi, sosyal etkisi olan araştırma ve eğitim projeleri tasarlayan ve uygulayan öncü bir kuruluştur. SYNTHESIS, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanında Kıbrıs’ın lideridir; sosyal misyonu olan girişimci ve kuruluşlara ev sahipliği yapan ve onları destekleyen bir sosyal inovasyon merkezi olan Hub Nicosia’yı kurmuştur. SYNTHESIS, çatışma ve dışlanma ile çevrili bir dünyada, bireysel yaşamları iyileştiren, sosyal içermeyi artıran ve insanlar ve gezegen için yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunan eylemlerde yer almayı amaçlamaktadır.