Susdevalues

UK flag

Τι είναι το SUSDEVALUES;

Το SUSDEVALUES είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και αποσκοπεί στην παροχή εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με το υπάρχον κενό σε σχέση με τους ηλικιωμένους και τους νέους, καθώς και τους μετανάστες και τους ντόπιους.

Η SUSDEVALUES θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στις οργανώσεις ενηλίκων δημιουργώντας κατευθυντήριες γραμμές που θα συνβάλουν στην ανάδειξη βασικών κοινών αξιών μεταξύ των ενηλίκων, των ηλικιωμένων, των νέων, των μεταναστών και των ντόπιων.

Στόχος του SUSDEVALUES είναι να επανεξετάσει ορισμένων βασικές ανθρώπινες αξίες, όπως η Ελευθερία, η Ασφάλεια, η Αλληλεγγύη,
συμμόρφωση, η αισθητική, η ανεκτικότητα, η φιλοξενία, η καλοσύνη και ο σεβασμός της διαφορετικότητας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις χώρες της κοινοπραξίας (Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία και Λετονία) για την προσωπική ή/και επαγγελματική τους ανάπτυξη, προς όφελοςτης ομάδας στόχου και των μελών των οικογενειών τους

Οι ομάδες-στόχοι του έργου SUSDEVALUES είναι:

Στόχοι του έργου:

Πληροφορίες για το έργο SUSDEVALUES:

image02.jpg
Diseño sin título - 2023-04-28T130545.828
4

Εργο

Τι μπορεί να σας προσφέρει το SUSDEVALUES;

Σχετικά με εμάς

Η SUSDEVALUES είναι μια κοινοπραξία που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ που αποτελείται από έξι ειδικούς οργανισμούς-εταίρους από όλη την Ευρώπη.

PIC

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Grobina (PIC) ιδρύθηκε το 1996. Το κέντρο ασχολείται με την ανάπτυξη μαθημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, σεμιναρίων και την υλοποίηση έργων.

EURASIA

Η EUROASIA Innovative Society Association είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο να φέρει κοντά τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, τις απόψεις και τις προοπτικές τους..

VAEV

Η Vienna Association of Education Volunteers (VAEV) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, ο οποίος αποτελείται από μια κοινότητα παθιασμένων υποστηρικτών που δεσμεύονται να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις..

INDEPCIE

Το INDEPCIE (Ινστιτούτο Προσωπικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Προπονητικής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης) είναι μια εταιρεία κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2018 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση στάσεων και στη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης.

TATICS

Η TATICS είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στους εξής τομείς:
1) εκπαίδευση και κατάρτιση.
2) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες.
3) Ευρωπαϊκά έργα.

 
SYNTHESIS

To Ερευνητικό Κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης έργων κοινωνικού αντικτύπου, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης.

NEA

Ενημερωθείτε για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το έργο εδώ.

Διαδραστικό

Διαδικτυακό άλμπουμ οικογενειακών αναμνήσεων SUSDEVALUES

Διαδραστικό άλμπουμ οικογενειακών αναμνήσεων

Personas Sonrientes

Αυτό το διαδικτυακό άλμπουμ θα παρέχει στα μέλη της οικογένειας βασικές αλλά και οικογενειακές αξίες που θα είναι ωφέλιμες για τους ίδιους και την κοινωνία.”

Αυτό το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο και στις 7 γλώσσες και θα είναι ανοικτό για εγγραφή στα μέσα του 2024.

Επικοινωνήστε με την ομάδα για περισσότερες πληροφορίες

Οι ενήλικες ηλικίας 50+
Οι εκπαιδευόμενοι των οργανώσεων ενηλίκων
Διευθυντές, προσωπικό, μέλη, υπάλληλοι των οργανώσεων ενηλίκων
Μετανάστες και ντόπιοι
Ηλικιωμένοι και νέοι
Μέλη της οικογένειας των προηγούμενων ενδιαφερομένων
Η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνίας μέσω της επαναξιολόγησης των βασικών και κοινών αξιών.
Να επικεντρωθεί στο πώς θα βοηθηθούν τα περιθοριοποιημένα άτομα και οι ντόπιοι να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον και να οικοδομήσουν τις αξίες της μελλοντικής κοινωνίας στην Ευρώπη.
Να προωθήσει την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης μέσω της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή, και της κοινωνικής και πολιτικής εμπλοκής των ενηλίκων.
Να συμβάλει στη μείωση του διαγενεακού χάσματος μεταξύ της νέας και της παλαιάς γενιάς.
Να συμβάλει στις νέες απαιτήσεις, όπως η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και άλλων εργαλείων για την εξ αποστάσεως επικοινωνία και
εκπαίδευση των μειονεκτικών ομάδων λόγω της περιόδου Covid 19
Να ενισχύσει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και να προωθήσει τις κοινές αξίες της ομάδας στόχου.
Να διασφαλίσει ότι η ομάδα-στόχος θα αποκτήσει βασικές και οικογενειακές αξίες που θα είναι επωφελείς για τον εαυτό της και την κοινωνία σύμφωνα με την ψυχολογική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Να παρέχει την αποδοχή των διαφορών και να εξαφανίσει τις προκαταλήψεις, τις διακρίσεις, τον αποκλεισμό, τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, τις συγκρούσεις, τις απογοητεύσεις και τις αλλαγές.
Να αναπτύξει τις προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες της ομάδας στόχου με τη μάθηση μεταξύ τους, τη μεταφορά γνώσεων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών.
Τίτλος του έργου: Αειφόρος ανάπτυξη της κοινωνίας μέσω της επαναξιολόγησης των αξιών
Ακρωνύμιο έργου: SUSDEVALUES
Αριθμός έργου: ΚΑ220-ADU-49369AE5
Ημερομηνία έναρξης: 1η Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία λήξης: 30 Σεπτεμβρίου 2024

PIC

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Grobina (PIC) ιδρύθηκε το 1996. Το κέντρο ασχολείται με την ανάπτυξη μαθημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, σεμιναρίων και την υλοποίηση έργων. Οι στόχοι του κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων Grobina: να εξασφαλίσει ποιοτική εκπαίδευση ενηλίκων σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, να βελτιώσει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων δίνοντας έμφαση στις ανάγκες του 21ου αιώνα και στην ηλεκτρονική μάθηση, να δημιουργήσει προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να προωθήσει ενήλικες μέσης ηλικίας και ηλικιωμένους, να εγγραφούν σε προγράμματα δια βίου μάθησης, να ενθαρρύνει τους ενήλικες να επανεκπαιδευτούν και να αποκτήσουν ένα νέο επάγγελμα, να βελτιώσει τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα και να αναπτύξει νέα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, να ενισχύσει την εθνική και διεθνή συνεργασία, να αναπτύξει μη παραδοσιακά και καινοτόμα προγράμματα σπουδών (μαθήματα διαγενεακής και συνεργατικής μάθησης), να δημιουργήσει και να διατηρήσει τη βάση δεδομένων της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα

EURASIA

Η EUROASIA Innovative Society Association είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο να φέρει κοντά τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, τις απόψεις και τις προοπτικές τους. Δεδομένου ότι ο σύλλογός μας έχει ως στόχο να φέρει κοντά ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο, ο σύλλογός μας έχει 100+ εθελοντές μέλη που αποτελούνται από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο.Το ένα τρίτο των μελών μας είναι κάτοχοι πτυχίου και 5 από τα μέλη μας είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κυρίως στον τομέα διοίκησης, κλινικής ψυχολογίας, οικονομικών, ΤΠΕ και STEM. Η ένωσή μας είναι μια ένωση που σχετίζεται με την εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικεύεται στη δημιουργία βιώσιμης, ψηφιακής, πράσινης και προσβάσιμης εκπαίδευσης

VAEV

Η Vienna Association of Education Volunteers (VAEV) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, ο οποίος αποτελείται από μια κοινότητα παθιασμένων υποστηρικτών που δεσμεύονται να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των μαθησιακών διαδικασιών μέσω της διεξαγωγής έρευνας, της συμμετοχής σε έργα και της προώθησης της καινοτομίας. Μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης της διασυνοριακής συνεργασίας, η VAEV αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα με τη μορφή δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κοινότητα για την ενδυνάμωση των ανθρώπων, την υποστήριξη της αλλαγής πολιτικής και την προώθηση και ενίσχυση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση και τις ευκαιρίες μάθησης για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

INDEPCIE

Το INDEPCIE (Ινστιτούτο Προσωπικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Προπονητικής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης) είναι μια εταιρεία κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2018 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση στάσεων και στη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. Η εταιρεία συνεργάζεται με πελάτες με στόχο την αύξηση των αποτελεσμάτων τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αναπτύσσοντας τεχνικές και στρατηγικές στους τομείς του coaching, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, των ήπιων δεξιοτήτων και του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

TATICS

Η TATICS είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στους εξής τομείς:
1) εκπαίδευση και κατάρτιση.
2) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες.
3) Ευρωπαϊκά έργα.
Η TATICS διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της την τεχνογνωσία και την τεχνογνωσία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και προσεγγίσεων νέων μέσων, ειδικά για τη δοκιμή νέων λύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Η Tatics σχεδιάζει αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εταιρειών, ιδρυμάτων και ατόμων, μέσω υπηρεσιών που κυμαίνονται από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως το διαδικτυακό και offline μάρκετινγκ, από την επικοινωνία μέχρι το σχεδιασμό και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων, από την επαγγελματική κατάρτιση έως τον Ευρωπαϊκό Σχεδιασμό, που κυμαίνονται από εργαλεία διεθνοποίησης έως εδαφικές εμπορία. Η Tatics προτείνει καινοτόμες λύσεις και εγγυάται μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη συμβουλή, από την προκαταρκτική ανάλυση έως τη σύλληψη του αναπτυξιακού έργου, από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

SYNTHESIS

To Ερευνητικό Κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης έργων κοινωνικού αντικτύπου, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης. To SYNTHESIS, ο ηγετικός οργανισμός της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, λειτουργεί το «Hub Nicosia», ένα χώρο συνεργατικής εργασίας και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε έναν κόσμο που περιβάλλεται από συγκρούσεις και αποκλεισμούς πολλών μορφών, το SYNTHESIS φιλοδοξεί να συμμετάσχει σε δράσεις που βελτιώνουν τις ζωές μεμονωμένων ατόμων, ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.